ἀποικία


ἀποικία
ἀποικίᾱ , ἀποικία
settlement far from home
fem nom/voc/acc dual (ionic)
ἀποικίᾱ , ἀποικία
settlement far from home
fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αποικία — η 1. νεότερη πόλη ιδρυμένη σ άλλον τόπο από τους πολίτες παλιότερης πόλης (μητρόπολης): Η Κέρκυρα ήταν αποικία της Κορίνθου. 2. χώρα που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία άλλου, απομακρυσμένου, κράτους: Η Αγκόλα ήταν πορτογαλική αποικία. 3. ομάδα… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀποικίᾳ — ἀποικίαι , ἀποικία settlement far from home fem nom/voc pl (ionic) ἀποικίᾱͅ , ἀποικία settlement far from home fem dat sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αποικία — Στην αρχαία εποχή, α. ονομαζόταν η πόλη που χτιζόταν από κατοίκους μιας πόλης σε άλλη χώρα. Από τον 15o αι. μ.Χ., α. ονομάζεται μια περιοχή εξαρτημένη από άλλη χώρα, που εκμεταλλεύεται τους οικονομικούς κυρίως πόρους της (βλ. λ. αποικιοκρατία).… …   Dictionary of Greek

  • αποικία — [апикиа] ουσ. Θ. колония, поселение …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ἀποικίας — ἀποικίᾱς , ἀποικία settlement far from home fem acc pl (ionic) ἀποικίᾱς , ἀποικία settlement far from home fem gen sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποικίαι — ἀποικία settlement far from home fem nom/voc pl (ionic) ἀποικίᾱͅ , ἀποικία settlement far from home fem dat sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποικίαν — ἀποικίᾱν , ἀποικία settlement far from home fem acc sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Αυλωνία — Αποικία των αρχαίων Ελλήνων στην Ιταλία. Λεγόταν και Καυλωνία (βλ. λ.) …   Dictionary of Greek

  • ἀποικιέων — ἀποικία settlement far from home fem gen pl (epic ionic) ἀποικίζω send away from home fut part act masc nom sg (epic doric ionic aeolic) ἀποικίζω send away from home fut part act masc nom sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποικιῶν — ἀποικία settlement far from home fem gen pl (ionic) ἀποικίζω send away from home fut part act masc nom sg (attic epic doric) ἀποικίζω send away from home fut part act masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)